Наказ про доплату збільшення обсягу виконуваних робіт

наказ про доплату збільшення обсягу виконуваних робіт

Содержание статьи

Альфа-Банк Кредитные карты [CPS] RU

Виконання працівником додаткових обов’язків

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Ці виплати здійснюються у випадку, если працівники виконують обов’язки тимчасово відсутнього працівника одночасно з виконанням своїх обов’язків у межах тривалості 1-го робочого денька (зміни), встановленого працівникові графіком змінності.

Наказ про доплату збільшення обсягу виконуваних робіт

Таким чином, у положенні про оплату праці працівників окремого підприємства можна передбачити умови оплати праці та розміри надбавок та выплат секретарю-друкарці, яка працює на комп’ютері, і виконує додаткову боту.

Саме доручення додаткової роботи в порядку розширення зони обслуговування, збільшення обсягу виконуваної роботи і розмір доплати мають погоджувати з працівником.

Наказ про доплату збільшення обсягу виконуваних робіт

Якщо заміщення тривало понад два місяці, то оплата праці педагогічного працівника провадиться з першого денька заміщення за всі години фактичного педагогічного навантаження в порядку, передбаченому п.68 Інструкції, тобто виходячи з тарифної ставки.

Суміщення професій чи посад — це виконання працівником поряд з основною роботою, обумовленою трудовим контрактом, додаткової роботи за іншою професією чи посадою на тому самому підприємстві, в установі, організації в основний робочий час. Відповідно наказу МОНУ №557 від 26.09.2005 року в навчальних закладах за суміщення професій (посад) встановлюються доплати у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки). Така выплата не встановлюються керівникам навчальних закладів, установ освіти та наукових установ, їх защитникам, керівникам структурних підрозділів навчальних закладів, установ освіти та наукових установ, їх защитникам.

Доплати в бюджетних установах: кому і коли встановлюють

При цьому суміщувана посада має бути вакантною та обов’язково наявною у штатному розписі.

Якщо у посадовій інструкції визначено, що на час відсутності колеги працівник виконуватиме його боту (чи частину роботи), такий обов’язок є трудовою функцією працівника. А тому наказ про виконання роботи іншого у за таких обставин не видають, як і наказ про встановлення доплати в бюджетних установах. Тобто такому працівнику выплату не встановлюють.

Наказ про доплату збільшення обсягу виконуваних робіт

У листі від 02.04.2013 р. N 347/13/84-13 Мінсоцполітики розглянуто питання щодо оплати праці керівників закладів освіти. Повідомляється, що п. 4 наказу Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування мозгов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 р. № 557, передбачені доплати за суміщення професій (посад), виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників та за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт. Доплата за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт в розмірі до 50 % посадового окладу за основною посадою установлюється працівникам, які виконують у цьому ж самому закладі, установі поряд зі своєю основною роботою додаткову боту за однією й тією ж професією або посадою без звільнення від своєї основної роботи.

Однак зазначені види выплат не встановлюються керівникам навчальних закладів, установ освіти та наукових установ, їх защитникам, керівникам структурних підрозділів навчальних закладів, установ освіти та наукових установ, їх защитникам. Выплата керівникам навчально-виховних комплексів за розширення їх функціональних обов’язків чинними умовами оплати праці не передбачена.

Наказ про доплату збільшення обсягу виконуваних робіт

Розширення зон обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт можливе лише в тому випадку, если такі роботи перевищують установлені за певною професією (посадою) норми праці.

Создатель — Лідія БАСМАТ, експерт із кадрового діловодства

Про доплати та підвищення: відповідає Міносвіти

Щодо доплати майстру виробничого навчання за розширення зони обслуговування (збільшення обсягу виконуваних робіт) повідомляємо.

Разом з тим, повідомляємо, що конкретний перелік працівників, які мають право на підвищення посадових окладів, і розмір підвищення визначаються керівником закладу за погодженням з профспілковим комітетом залежно від інтенсивності і тривалості спілкування з учнями (вихованцями), які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку, потребують тривалого лікування або особливих разумов виховання.

Скасування доплати за суміщення посад

Для встановлення доплати за суміщення професій (посад) використовують кош­ти фонду заробітної плати, заощаджені в результаті зменшення чисельності працівників порівняно зі штатним розписом. Це означає, що посада, на якій працюватиме за суміщенням працівник (у нашій ситуації — це посада сестри медичної), передбачена штатним розписом і є вакантною.

наказ про доплату

Угода про суміщення між працівником та закладом може укладатися як на визначений, так і на невизначений строк. Оформлюється така угода наказом, який і є підставою для встановлення передбаченої статтею 105 Кодексу законів про працю України (КЗпП) доплати за суміщення професій (посад) або виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника. У наказі про суміщення професій (посад) має бути зазначений строк виконання роботи за суміщенням.

Ураховуємо суміщення посад, виконання обов — язків тимчасово відсутніх працівників при визначенні доплати до мінзарплати

1600 грн – 800 грн = 800 грн.

2000 грн + (1600 грн х 25%) = 2400 грн.

Яка різниця між сумісництвом, суміщенням та розширенням зони обслуговування

Про призначення педагогічному працівникові доплати за розширення зони обслуговування (збільшення обсягу виконуваних робіт) керівник дошкільного закладу має видати відповідний наказ.

  • посада вихователя-методиста є основною
  • на посаді вихователя-методиста педагогічний працівник виконує обов’язки неповний робочий день і, відповідно, отримує неповну ставку заробітної плати
  • сума оплати його праці на основній та іншій роботі не перевищує ставки заробітної плати за посадою вихователя-методиста.